Environment and Quality

6

Environmental policy

NCP shall comply with current legislation for health, safety, and environment together with taking responsibility for the employees' safety, the environment and the resources of the earth.

4

NCP jobber kontinuerlig for å hindre og redusere miljøpåvirkningen av vår egen virksomhet og produktene vi leverer. Miljøavvik skal rapporteres og tiltak skal gjennomføres umiddelbart. Våre produkter må ha egenskaper som gir en miljøvennlig livssyklus - fra produksjon, logistikk, i ulike anvendelsesområder og videre til bortskaffelse. NCPs miljøledelsessystem oppfyller ISO 14001-standarden.

Kvalitet

Vår visjon er å posisjonere NCP som markedsleder i segmentene og markedene vi opererer i. Kvalitet i alt vi gjør er vår forpliktelse.

5

In NCP, quality is defined as complying with our obligations to our customers. We focus on meeting our customers' requirements by controlling our processes so that we deliver high quality at the agreed time. We also want to assure a supply of products to our customers with the same quality with economic and viable products that meet our customers' needs.

Our suppliers, customers, and partners will be familiar with and identify with our quality profile. NCP's quality management system complies with the ISO 9001 standard.