Meny

Impressum

Dette imprint ble sist oppdatert den august 18, 2022.

Eieren av dette nettstedet er:

Nordic Comfort Products AS
Juvikvegen 1, 8640 Hemnesberget
Norge
E-post: 
Telefonnr: +47 751 97 700
MVA ID: 913861698

Juridisk(e) representant(er) for Nordic Comfort Products AS :

Svein Erik Hjerpbakk

1. Generelt

1.1 Vi er registrert på Brønnøysundregistrene med lisens- eller registreringsnummeret:

913 861 698

Vi er ikke villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for en forbrukervoldgiftsnemnd.

2. Følgende informasjon er obligatorisk i henhold til tysk lov.