Meny

Nye nettsider er under produksjon

Miljø og Kvalitet

Miljøpolitikk

NCP skal overholde gjeldende lovgivning for helse, sikkerhet og miljø sammen med å ta ansvar for de ansattees sikkerhet, miljø og jordens ressurser.

NCP jobber kontinuerlig for å hindre og redusere miljøpåvirkningen av vår egen virksomhet og produktene vi leverer. Miljøavvik skal rapporteres og tiltak skal gjennomføres umiddelbart. Våre produkter må ha egenskaper som gir en miljøvennlig livssyklus – fra produksjon, logistikk, i ulike anvendelsesområder og videre til bortskaffelse. NCPs miljøledelsessystem oppfyller ISO 14001-standarden.

Kvalitet

Vår visjon er å posisjonere NCP som markedsleder i segmentene og markedene vi opererer i. Kvalitet i alt vi gjør er vår forpliktelse.

I NCP er kvalitet definert som å overholde våre forpliktelser overfor våre kunder. Vi fokuserer på å møte kundens krav ved å kontrollere våre prosesser slik at vi leverer høy kvalitet på avtalt tidspunkt.

Vi ønsker også å sikre en tilførsel av produkter til våre kunder med samme kvalitet med økonomiske og levedyktige produkter som tilfredsstiller våre kunders behov.

Våre leverandører, kunder og partnere vil bli kjent med og identifisere seg med vår kvalitetsprofil. NCPs kvalitetsstyringssystem oppfyller ISO 9001-standarden.